Általános Szerződési Feltételek

Tartalomjegyzék

A Webshpban történő vásárlás feltétele, hogy a Vevő elolvassa, és magára nézve kötelezően elfogadja a jelen ÁSZF-et, amelyről a megrendelés leadásakor jognyilatkozatot tesz. Jelen ÁSZF elfogadásával a Vevő elfogadja, hogy a webáruházban történő megrendelése fizetési kötelezettségel jár.

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Kályhaház Kft (székhely: 8440 Herend Kossuth Lajos utca 106/A, adószám:14845048-2-19), mint szolgáltató (“Eladó”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek).

A Vevő személyes adatainak kezelésével kapcsolatos információkról az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik. Vevő a weboldal és webáruház használatával, a rendelése elküldésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, elfogadja és tudomásul veszi a következőket:

1. Szolgáltató/Eladó adatai

1.1 A webáruház üzemeltetője

1.2. Ügyfélszolgálat

Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

1.2.1. Személyesen

8443 Bánd Petőfi út 4. szám alatt található telephelyen nyitvatartási idő alatt: Hétfőtől-Péntekig: 08:00 órától 16:00 óráig

1.2.2. Telefonon

Telefonszám: +36 70 560 5920 számon – a hívás nem emelt díjas!

1.2.3. E-mail-ben

E-mail cím: kalyhahaz@kalyhahaz.hu – címen Üzenet: a webhely „Elérhetőségek” menüpontjában található üzenetküldési űrlapon. Az ilyen úton érkező E-mailre az Eladó érkezéstől számított munkanapokon 48 órán belül válaszol.

2. Általános információk

Jelen Általános Szerződési Feltételek (atovábbiakban: ÁSZF) tartalmazza a https://kalyhahaz.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhetőszolgáltatás igénybevételének igénybevevő (a továbbiakban: Vevő) általi használatának feltételeit.Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége/gazdaságitevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre, civil szervezetre, egyház jogi személyre,társasházra, lakásszövetkezetre, mikro-, kis- és középvállalkozásra (a továbbiakban: Fogyasztó)egyes pontokban eltérő feltételeket állapít meg a vállalkozásokra vonatkozóakhoz képest. Ebben azesetben a Fogyasztóra az eltérő szabályok vonatkoznak. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-benfoglaltakat.

2.1. A Kályhaház Kft. offline vagy webáruházban (https://kalyhahaz.hu) folyttatott általános tevékenységről

A Kályhaház Kft. hagyományos fő üzleti tevékenysége a kályhacsempe gyártása, cserépkályhák, csempekandallók, modern kandallók, hordozható cserépkályhák, sparheltek, hordozható kandallók építése és beüzemelése. Emellett a webáruházban kandallók, kályhák, kandallóbetétek, kályhaajtók, és egyéb termékek értékesítését folytatja.

2.2 Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3. Felhasználási feltételek

3.1. Felelősség

A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Eladó nem vállal felelősséget.

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Eladó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Eladónak. Amennyiben a Eladó jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Az Kályhaház Kft. nem felel a vis maior-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért (pl. vírus által okozott kárért, szoftverhibából eredő kárért, internetes hálózat hibájából eredő kárért stb.)

A Szolgáltatás igénybevételével Vevő elfogadja, hogy az Eladó a Szolgáltatás igénybevétele során a Vevő által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja. A Felhasználók által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Eladó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az Eladó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

3.2. Szerzői jogok

1999. évi LXXVI. törvény 7.§-a alapján A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Az Eladó a szerzői jogi jogosultja a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása  során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). A védelem a gyűjteményesművet megilleti akkor is, ha annak részei, tartalmi elemei nem részesülnek, illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben. A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé-vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Eladó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

4. Megrendelés

A Honlapon keresztül történő megrendeléshez a Vevőnek regisztráció nem szükséges, illetve nem is lehetséges. A megrendeléskor a Vevőnek (továbbiakban: Vevő) kötelező megadnia a kosár és pénztár oldalon az alábbi adatokat:
    a. Név
    b. E-mail cím
    c. Telefonszám
    d. Számlázási név, cím, (adószám ha van ilyen)
    e. Szállítási cím
    f. Szállítási mód
    g. Fizetési mód
A Vevő a termékek nevéről, bruttó áráról a Honlapon, az adott termék nevére vagy fényképére kattintva informálódhat. A Kályhaház Kft. az árváltozás jogát fenntartja. Árváltozás esetén a már megrendelt áru a rendeléskori áron kerül kiszállításra.
A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8:00-16:00 óra között történik. Amennyiben a Vevő ezen időintervallumon kívül adja le megrendelését, az a következő napon kerül feldolgozásra.
Felhasználó a rendelése leadásával elismeri, hogy a megrendelés során megadott személyes adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.

4.1. A honlapon történő rendelés menete

A vevőnek a kiválasztott terméket / termékeket, meg kell nyitnia, és a termék fényképes adatlapján található „Kosárba teszem” gomb megnyomásával a kosárba kell helyeznie. (A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.) A kosár tartalma, végösszege bármikor megtekinthető a weboldal felső sávjában található kosárgomb megnyomásával. A rendelés leadását a Vevőnek a felugró oldalon található „Pénztár” gomb megnyomásával kezdheti meg. A Vevőnek az itt megjelenő rendelési adatlapot kell kitöltenie. Itt a személyes adatok megadása mellett lehetőség van egyedi megjegyzés hozzáfűzésére, választania kell szállítási és fizetési módot ahhoz, hogy a megrendelését el tudja küldeni az Eladó részére. A kosárban a rendelés összegétől függően, a megrendelés kiszállításának költségét a rendszer automatikusan kiszámolja és hozzáadja a termék árához. 400.000 ft-os összesített kosárértéket meghaladó rendelés esetén a szállítás Magyarország teljes területén belül díjmentes. Amennyiben a Vevő nem kér kiszállítást és személyesen szeretné átvenni a terméket, akkor azt a megjegyzés rovatban jeleznie kell az Eladó felé. Megrendelésének elküldéséhez el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót – az erre szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával – és ezután kell a „Megrendelem” feliratra kattintania. A „Megrendelem” gombra kattintva a Webáruház felülete automatikusan tájékoztatja a Vevőt arról, hogy megrendelése sikeres volt, melyről az Eladó automatikus e-mailben is tájékoztatja a Vevőt. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vevő által a vásárlás során megadott adatokat; a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékeket, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget, számlázási és szállítási információkat, és a fizetendő végösszeget. E visszaigazoló e-mail nem minősül a Eladó részéről a Vevő által tett ajánlat elfogadásának, és e visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a Eladó és Vevő között.

4.2. Adatbeviteli hibák javítása

Vevőnek a megrendelés Eladó részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására vagy termékek törlésére a megrendelési felületen. Termékek törlésére a kosárból az „X” vagy eltávolítás gomb használatával van lehetőség, a darabszámot a kosár oldalon a kívánt mennyiség pontos begépelésével majd a „kosár frissítése” gombbal tudja nyugtázni.

4.3. Rendelési kötöttség, visszaigazolás

A Kályhaház Kft. a Vevő megrendelésének megérkezését a Vevő felé elektronikus úton 48 órán belül visszaigazolja automatikus elektronikus levél megküldésével. Amennyiben a megküldött válaszlevélben rögzített adatok nem felelnek meg a Vevő által leadott megrendelésnek, azt a Vevő köteles a Kályhaház Kft. részére elektronikus válaszlevél formájában 24 órán belül jelezni, vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Eladó telefonon vagy írásban felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. Az Eladó felhívja minden Vevő figyelmét arra, hogy előfordulhat, hogy a várható szállítási határidő (pl: készlethiány miatt) meghaladja a termékcsaládonként adott 5-10 munkanapot (Kályhaajtók, Kemenceajtók, Öntvények esetén 5 nap – Kandallóbetétek, Kályhák, Füstcsövek, Biokandallók esetén 10 nap). Ebben az esetben a megrendelésben foglaltak egyeztetése és a teljesítés feltételeinek mint a pontos szállítási határidő visszaigazolása érdekében az Eladó munkatársa Webáruházon keresztül leadott megrendelést követő 48 órán belül felveszi a Vevővel a kapcsolatot. Amennyiben a teljesítési feltételek nem elfogadhatok a Vevő, azonnal visszavonhatja rendelési szándékát, szóban vagy írásos formában is. Valamint a Vevő által esetlegesen fizetett összeget az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb tíz napon belül köteles visszatéríteni. A Kályhaház Kft. fenntartja a jogát a rendelés törlésére, ha a honlapon elérhető termék a megrendelést követően mégsem áll az Eladó rendelkezésére (pl: amennyiben a termék gyártása megszűnt). Ebben az esetben a Kályhaház Kft. levélben és telefonon értesíti a Vevőt arról, hogy a megrendelést nem tudja teljesíteni. Ezen kívül a Vevőnek lehetősége van a leadott megrendelést annak továbbításától számított 24 órán belül írásban (e-mail, telefon) jogkövetkezmény nélkül lemondja. Amennyiben az Eladó nem jelzi a Vevő felé 48 órán belül az esetleges késedelmes szállítást vagy Elfogadás történik telefonon szóban, e-mailben írásos visszaigazolással a Vevő és az Eladó között adás-vételi illetve szállítási szerződés jön létre. Az adás-vétel elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. Az elállási garancia megvásárló Vevők amennyiben élni kívánnak a jelen ÁSZF-ben részletesen kifejtett elállási jogukkal, abban az esetben a Vevő helyet a Kályhaház Kft. visel minden, a termék/ek visszaküldésével kapcsolatban felmerülő költséget és intézi a termék/ek visszaküldését is az elállási jog gyakorlása során. Az Eladó fenntartja a jogot a rendelés törlésére, amennyiben a termékeket az Eladó által definiált és Vevő számára ismertetett határidőn belül nem veszik át. Az Eladó webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe Vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlatikötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve az igénybe Vevőhöz megérkezettnek, amikoraz számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

5. Termék ára, fizetési mód

A termékek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót (ÁFA) és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Ez minden esetben a kosár/pénztár oldalon súly alapján kerül kalkulálásra. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. Egyes termékeknél melyeket kizárólag az egyedi vevői igények kiszolgálására szerzünk be, az áru bruttó vételárának 30%-át az Eladó előlegként elkérheti.

Az Eladó a Webáruház felületén jelentkező esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. Az árlistákban előforduló esetleges hibákért megértésüket kérjük! Az Eladó fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket. Ez esetben a módosítást megelőzően leadott rendelések, a módosítást megelőző feltételekkel és áron teljesíti a Vevő részére. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függenek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.

Az Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl. 10 Ft). Ilyen esetekben az Eladó nem köteles a terméket a weboldalon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibás árfeltüntetése esetén az Eladó, a rendelés visszaigazolásában ajánlja fel, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

5.1. Fizetési módok

A Kályhaház Kft. megrendelt termékek fizetésére az alábbi fizetési módokat biztosítja:

 1. Bankkártyával történő fizetés: Az Eladó lehetőséget biztosít arra, hogy a termék megrendelését követően bankkártyás fizető felület használatával előre történjen az áru ellenértékének megfizetése OTP BANK által üzemeltetett bankkártyás SIMPLE PAY fizetési rendszer segítségével. Amennyiben a Vevő ezen fizetési módot választja, a rendszer átirányítja őt a OTP Simple pay által üzemeltetett weboldalra, mely weboldal tartalmáért, az ott megadott adatokért, esetlegesen a Bank által felszámított költségekért, egyéb tájékoztatásokért az Eladó felelősséget nem vállal. 
 2. Készpénzben, az áru üzlethelyiségben történő átvételekor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Vevő az Eladó üzlethelyiségében fizeti meg a termék vételárát készpénzben az Eladó vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.
 3. Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Webáruházban megrendelt termék futár igénybevételével kerül kiszállításra, a Vevő a megrendelés végösszegét a futárnak fizeti meg készpénzben. Utánvétellel történő fizetés esetén az Eladó kezelési költséget számolhat fel, melynek mértéke a fizetési mód kiválasztásakor kerül feltüntetésre.
 4. Előre utalás bankszámlára személyes átvétel vagy kiszállítás esetén: a Vevő a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve személyes átvételét megelőzően fizeti meg az Eladó TAKARÉK BANK-nál vezetett 18203150-06019342-40010011 bankszámlájára banki átutalás útján. A bankszámlaszámot az Eladó, ha a Vevő az előre utalással történő fizetési módost választotta, e-mailben küldi el a Vevő részére. Az utalás során a megjegyzés rovatban a megrendelés számát minden esetben szükséges feltünteti. Előre történő utalásnál, a megrendelés elküldése után az Eladó az átutalásos számla egy példányát e-mailen elküldi a Vevő részére, amely alapján a banki átutalás megtörténhet. Amennyiben a vételár a számla fizetési határidejének (számla elküldésétől számított 15 nap) lejártáig nem íródik jóvá az Eladó számláján, Eladó törli a megrendelést és nem köteles a fizetési határidő eredménytelen lejártát követően teljesíteni a megrendelést; 

5.2. Számla

Az Eladó a megrendelt termékek kiszállításakor vagy személyes átvétel esetén az átvételkor a Vevő részére, a környezetvédelmi szempontokat is szem elött tartva, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt elektronikus számlát ad. Amelyet a vásárláskor megadott email címre küld.

5.3. Átvétel

A Vevő a megrendelt árut a rendeléskor kiválasztottaknak és az Eladó által visszaigazoltan elfogadottaknak megfelelően személyesen vagy a Vevő megadott szállítási címén a visszaigazoló e-mailben jelzett időintervallumban futárszolgálat által történő házhozszállítás keretében veheti át.

6. Szállítás

6.1. Szállítás határideje

A kalyhahaz.hu weboldalon megtalálható termékek szállítási határideje termékenként változó. Az általános teljesítési határidő 3-10 munkanap. Egyes termékek készleten vannak, míg mások alacsony vevői igények miatt csak megrendelésre érkeznek, ezért az ilyen termékek várható szállítási idejéről az Eladó a Vevőt a megadott telefonszámon és/vagy elektronikus írásos Email formában a 4.3. – pontban leírtak szerint értesíti.

6.2. Szállítás módja

A kiszállítást a Magyar Posta logisztikai üzletága, az MPL futárszolgálat, a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. és a Palletways Group Limited végzik.

A megrendelések kiszállítása, kézbesítése munkanapokon 8 – 17 óra között – előzetes egyeztetés nélkül – történik az MPL, GLS és a Palletways futárszolgálat által.

Szállítási címnek a Vevő minden esetben olyan címet adjon meg (pl.: munkahelyi cím), ahol munkanapokon 8 és 17 óra között folyamatosan tartózkodik és a terméket át tudja venni, és az áru ellenértékét kifizeti (amennyiben azt már korábban nem fizetted ki banki átutalással). Az Eladó a kiszállítás előtti munkanapon emailben értesítést küld Vevőnek a csomag futárnak való átadásról. A csomag útját a MPL vagy a GLS csomag követési rendszerében az azonosító megadásával követheted.

Ha a futár nem talál a megadott címen senkit, a futár a csomagot visszaszállítja az Eladó részére. Az Eladó ezt követően a Vevővel felveszi a kapcsolatot a csomag újbóli kiszállításával kapcsolatban. Eladó a második kiszállítást csak abban az esetben teljesíti, ha a megrendelés ellenértékét a Vevő átutalással Eladó részére kifizette és a vételár az Eladó számláján jóváírásra került.

Ha Vevő a kiszállítást végző személy által megjelölt új időpontban nem tartózkodik a Vevő által megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével Vevőnek lehetősége van megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futár további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

A futár kétszeri tehát összesen kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Vevőnek felróható okból -, akkor az Eladó törli a megrendelését. Ha azonban a későbbiekben mégis szeretné a törölt rendelésben foglaltak kiszállítását, akkor azokat újra meg kell rendelnie a Webáruházban. Ha egy címről két vagy több alkalommal is visszakapja az Eladó a csomagot, fenntartja a jogot, hogy erre a névre és címre a továbbiakban ne teljesítse a megrendelést.

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ezért a kiszállítást végző személy távozása után az Eladónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát a Vevő elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha Vevő sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét az Eladó díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért az Eladó felelősséget nem vállal!

Amennyiben a szállítással kapcsolatban problémája merül fel, panaszával közvetlenül az MPL-hez és a GLS-hez  fordulhat.

6.3. Szállítás díja

A szállítási díj mértéke minden esetben függ a vásárolt termék értékétől, súlyától, nagyságától. A Vevő az automatikusan kalkulált szállítási díjakról legkönnyebben a Kosár- menüpontban a kívánt termékek kosárba helyezésével tájékozódhat.

A szállítási költség 900.000 ft-os rendelés leadása felett 0 ft, azaz Ingyenes.

Minimum súly (KG)
Maximum súly (KG)
Bruttó szállítási költség
0
2
1579 ft
2,0001
3
1655 ft
3,0001
5
1947 ft
5,0001
10
2203 ft
10,0001
15
2472 ft
15,0001
20
2860 ft
20,0001
25
3161 ft
25,0001
30
3578 ft
30,0001
40
4360 ft
40,0001
50
6506 ft
50,0001
60
7164 ft
60,0001
70
7881 ft
70,0001
80
8669 ft
80,0001
90
10808 ft
90,0001
100
11466 ft
100,0001
1000
13990 ft
1000,0001
2000
27980 ft
2000,0001
3000
41970 ft
3000,0001
4000
55961 ft

22

7. Termékek visszaküldése, elállási jog

 1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken (Elallasi-nyilatkozat-minta.pdf) keresztül elérhető elállásinyilatkozat-mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére.
 2. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Eladó vállalta e költségek viselését. Eladó azonban nem vállalja sem a visszaszállítás megszervezését, lebonyolítását, továbbá nem vállalja át a Fogyasztótól a termék visszajuttatás költségét sem. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
 3. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során banki átutalásos fizetési módot alkalmaz az Eladó a megrendelés értékének visszatérítésére, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételét kérvényezi; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7.1. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Elállási szándék jelzése esetén, az Eladó emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Az Eladó tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

7.1. Elállási rendelkezések

A megrendelt termék esetében a Fogyasztói minőségben eljáró Vevőt elállási jog illet meg a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 29.§ d) és e) pontja alapján. Kivételt képez ez alól, ha a Vevő a rendelés feladása után 1 napon belül jelzi az Eladó részére elállási igényét.

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, Felhasználóálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Felhasználó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén:

 1. A terméknek
 2. Több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek
 3. Több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak
 4. Ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy 14 napon belül
a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
 

Amennyiben a vállalkozás az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az elállási vagy felmondási idő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha a vállalkozás a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra vagy felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.

7.2. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1)-nek alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát az alábbi esetben:

 1. Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 2. Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 3. Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 4. Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

8. Szavatosság és jótállás

8.1.1. Kellékszavatosság

Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vevő érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval.

Vevő közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kel lékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Vevő a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

8.1.2. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 8.1.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igényérvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Vevő a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Vevő termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Eladó) szemben gyakorolhatja. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó, forgalmazó (Eladó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: A terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak, forgalmazónak (Eladó) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

8.2. A jótállás (Garancia)

Hibás teljesítés esetén az Eladó jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és a Ptk. vonatkozó rendelkezésének megfelelően. A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadásának a napja. Eladó a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a Vevő a terméket átveszi. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Vevőnek történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Eladó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

Eladó ugyan értékesít az előző pontban meghatározott Korm.rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkeket, azonban az Eladó bizonyos termékek esetén, külön a jogszabályban meghatározott jótállási időn túl is vállalhat jótállási kötelezettséget (önkéntes jótállás) azzal, hogy az ilyen, jogszabályban meghatározott időn túli jótállással értékesített termékek körét, illetve a jogszabályban meghatározott időn túli jótállás feltételeit maga határozza meg, mely termékekre vonatkozó jótállás időtartama minden esetben a termék mellett feltüntetésre kerül.

A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Vevő érvényesíthet.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vevő részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 1. Szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végezte el)
 2. A szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza
 3. Rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása
 4. Helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás okozta
 5. Elemi kár, természeti csapás okozta

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vevő:

 • Elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet.
 • Ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vevő – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a Vevő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.

Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 8.1.1 és a 8.1.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, az Eladó semminemű egyéb jótállást nem vállal. Kizárólagosan felelős saját magatartásáért, az Eladó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

9.1.1. Panaszügyintézés

A Vevő a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Kályhaház Kft
Székhely és levelezési cím: 8440 Herend Kossuth Lajos utca 106/A

Telefonszáma: +36702525262
E-mail: kalyhahaz@kalyhahaz.hu

Panaszügyintézés ideje: hétköznapokon 8:00-16:00 között

9.1.2 Panaszügyintézés módja

Az Eladó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 9.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt az Eladó azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

 1. Személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Vevőnek átadja
 2. Telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Vevőnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt az Eladó kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot az Eladó a Vevővel köteles közölni.

Az Eladó az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vevőhöz eljusson. Ha a panaszt a az Eladó elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Eladó köteles öt évig megőrizni.

9.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Veszprémi

Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló jogvita az Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vevő számára:

 1. Panasztétel a Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi osztályán,
 2. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
 3. Panasztétel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Fogyasztóvédelmi Hatóság:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

A fogyasztok a fogyasztóvédelmi panaszaikat a lakhelyükhöz legközelebb eső illetékes járási hivatala fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál jelentetik be. A panasz elbírálását követően szükség esetén lefolytatják a hatósági eljárást. A másodfokú hatósági feladatok – amelyeket korábban az NFH látott el – országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz kerültek. A járási hivatalok listája az alábbi linken található: http://jarasinfo.gov.hu/

Békéltető testület:

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A fogyasztó békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje a vitát közvetlenül a vállalkozással rendezni. A közvetlen vitarendezés történhet személyesen a szolgáltató ügyfélszolgálatán, telefonon, e-mailben. További követelmény, hogy a testület eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell benyújtani, tartalmazza az alábbiakat:

 • A fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye
 • Annak a vállalkozásnak neve és székhelye, vagy telephelye mellyel a fogyasztó vitában áll
 • Ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés teljesítésének helyét
 • A fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat amik alátámasztják saját álláspontját
 • A fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni közvetlenül a vállalkozással
 • A fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, illetve polgári peres eljárást
 • Tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől
 • Végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának

Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a fogyasztó megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt.

 A békéltető testület elérhetőségei:

Megye

weboldal címe

1. Bács-Kiskun megyei KIK

bacsbekeltetes.hu

2. Békés megyei KIK

bmkik.hu

3. BAZ megyei KIK

bekeltetes.borsodmegye.hu

4. Budapesti KIK

bekeltet.hu

5. Csongrád megyei KIK

bekeltetes-csongrad.hu

6. Fejér megyei KIK

bekeltetesfejer.hu

7. Győr-Moson-Sopron KIK

bekeltetesgyor.hu

8. Hajdú-Bihar megyei KIK

hbmbekeltetes.hu

9. Heves megyei KIK

bekeltetes.hkik.hu/

10. Jász-Nagykun-Szolnok

jaszbekeltetes.hu/

11. Komárom-Esztergom

kem-bekeltetes.webnode.hu

12. Nógrád megyei KIK

bekeltetes-nograd.hu

13. Pécs-Baranya megyei KIK

baranyabekeltetes.hu

14. Pest megyei KIK

panaszrendezes.hu

15. Somogyi KIK

skik.hu

16. Szabolcs-Szatmár-Bereg

bekeltetes-szabolcs.hu

17. Tolna megyei KIK

tmkik.hu

18. Vas megyei KIK

vmkik.hu

19. Veszprém megyei KIK

bekeltetesveszprem.hu

20. Zala megyei KIK

bekelteteszala.hu

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A területileg illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetőségei:

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)
Tel.: +36-88-814-121 (ügyfélfogadási időben), +36-88-814-111 (VKIK titkárság)
Fax: +36-88-412-150 (VKIK fax)
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Web: www.bekeltetesveszprem.hu, www.veszpremikamara.hu/bekelteto-testulet

 
Ügyfélfogadás:

Keddenként 09:00-14:00, illetve egyéni megbeszélés szerint.
Kérelmek benyújtása, leadása: Hétfő-Csütörtök 08:00-13:00 között, a földszint 115. irodában

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Európai Bizottság online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. Az Európai Bizottság rendszerében egy egyszerű regisztráció után vehető igénybe a vitarendezési platform, . Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el.

Bírósági eljárás

Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.

A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • Az eljáró bíróságot
 • A feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását
 • Az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • Azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható
 • A bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem)

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

10. Vegyes rendelkezések

10.1. Általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

Az Eladó az árváltozás és a vásárlási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges változások a weboldalon való megjelenéstől számítva lépnek életbe, és minden vásárlás alkalmával a megrendelés idejében fennálló feltételek kerülnek fogadásra.

Az Eladó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a vásárlók Webáruház felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

10.2. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék az Eladó tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból -a Vevő birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Eladó irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatástjavítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

10.3. Magatartási kódex

A szerződés magatartási kódexre nem utal.

Kelt és érvényesség: Herend, 2020.08.14-től a visszavonásig